Giriş

Meibomius bezi disfonksiyonu (MBD) dünya çapında kuru göz hastalığının en önde gelen nedeni olabilir. Bu durum milyonlarca kişinin sağlığını etkilese de MBD tanımı, sınıflandırması, tanı veya tedavisiyle ilgili global bir fikir birliği yoktur. Böyle bir fikir birliği elde etmek üzere bir sivil toplum kuruluşu olan Gözyaşı Filmi ve Oküler Yüzey Derneği (TFOS; http://www.TearFilm.org) Uluslararası Meibomius Bezi Disfonksiyonu Çalıştayını yapmıştır (www.tearfilm.org/mgdworkshop/index.html). MBD Çalıştayının hedefleri şunlardır:

• Sağlıkta ve hastalıkta meibomius bezi yapısı ve fonksiyonunun kanıta dayalı bir değerlendirmesini yapmak,
• MBD tanım ve sınıflandırması açısından güncel bir anlayış geliştirmek,
• MBD tanı, değerlendirme ve şiddetinin derecelendirmesi yöntemlerini değerlendirmek,
• MBD takip ve tedavisi için öneriler geliştirmek,
• MBD tedavisi için farmasötik girişimleri değerlendirmek üzere uygun klinik çalışma tasarımı standartları geliştirmek, ve
• Gelecekte MBD araştırmaları için önerilerin bir özetini çıkarmak.

MBD Çalıştayının tamamlanması 2 yıldan uzun sürmüştür ve rapor son halini 2010 yılının sonlarında almıştır. Bu çaba dünya çapında 50’den fazla klinik ve temel araştırma uzmanının katkılarıyla gerçekleşmiştir. Katılımcılar alt komitelere dağıtılmış ve burada yayımlanmış verileri gözden geçirip destekleyen kanıt düzeylerini incelemiştir. Alt komite raporları tüm Çalıştay katılımcılarına dağıtılmış, açık forumda sunulmuş ve interaktif bir şekilde tartışılmıştır.

Tüm Çalıştay raporu Investigative Ophthalmology & Visual Science’ın bu sayısında İngilizce olarak yayımlanmıştır. Rapor ayrıca Çince, Hollandaca, Fransızca, Almanca, Yunanca, İtalyanca, Japonca, Lehce, Portekizce, İspanyolca, Rusça ve Türkçe dillerine çevrilmiştir ve bu çeviriler TFOS Web sitesinde bulunmaktadır.

TFOS MBD Çalıştayının sonuçları ve önerilerinin geniş bir özeti aşağıda verilmiştir. Burada verilen materyal tam raporun özetidir ve bu nedenle ek ayrıntılar ve referanslar erişime açık olan çevrim içi versiyondan alınabilir.